Welkom

Welkom op de website van de 'Stichting tot behoud van historische grafmonumenten in de gemeente Leek, Anna van Ewsum', in het kort de 'Stichting Anna van Ewsum'.

De stichting heeft ten doel de grafmonumenten in het gebied van de voormalige gemeente Leek, welke als historisch grafmonument zijn aangewezen, in stand te houden. Er zijn bijna 600 historische grafmonumenten. Welke dat zijn kunt u vinden onder het knopje īMonumentenlijstenī.

De stichting is vernoemd naar Anna van Ewsum, de opdrachtgeefster van hét grafmonument in de gemeente Leek.

Anna van Ewsum, vrouwe van Nienoord, gaf de beeldhouwer Rombout Verhulst opdracht een praalgraf te vervaardigen in de kerk van Midwolde ter nagedachtenis van haar in 1664 gestorven echtgenoot Carel Hieronymus von Inn- und Kniphausen. Na de dood van haar tweede man, Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen, werd in 1709 een staande figuur toegevoegd. Dit beeld is van de hand van de beeldhouwer Bartholomeus Eggers.

Op onze website vindt u informatie over de stichting en over de begraafplaatsen in de voormalige gemeente Leek en de daar aanwezige grafmonumenten. Ook is er iets te vinden over de diverse werkzaamheden, zoals het opknappen van grafmonumenten.