STICHTING ANNA VAN EWSUM

Stichting tot behoud van historische grafmonumenten in de gemeente Leek